Is Straling Werkelijk Schadelijk En Hoe Kan Je Je Beschermen?

Gepubliceerd dec. 05, 21
6 min read

Bescherming Tegen Elektromagnetische Straling

In veel huizen in Nederland zijn al waarden tussen de 1. 000 en de 20 - electrosmog bescherming. 000 gemeten en de Gezondheidsraad acht 20. 000.000 microwatt per vierkante meter volkomen veilig, voor 24-uur-per-dag blootstelling voor zowel baby’s, kinderen, volwassenen als bejaarden. Des te langer de overheid, de telecomproviders en de Gezondheidsraad de schadelijke effecten blijven ontkennen, des te belachelijker ze zich maken.

Eigenlijk zou niemand er ziek van kunnen worden volgens de wetenschap, maar toch gebeurd het. Straling en kanker. We kunnen het ook rustig afwachten tot de halve bevolking ziek is, maar misschien is het beter om nu in te grijpen en op zoek te gaan naar veilige alternatieven(Bron ). Met de wetenschap dat water in staat is frequenties op te slaan, is het niet moeilijk de conclusie te trekken dat elektromagnetische, niet-ioniserende, straling ernstige negatieve invloed heeft op de structuur van het water (fig.

Dit werd al eerder geïllustreerd met het voorbeeld van het gebruik van bloedplasma (bloed bestaat uiteraard voor een groot deel uit water) in ziekenhuizen (fig. last van straling. 11). Figuur 10 Gevitaliseerd water uit magnetron Figuur 11: Met straling belast leidingwater vergeleken met menselijk bloed blootgesteld aan electromagnetische straling Wanneer nu de oorspronkelijke structuur van water, zoals die zou moeten zijn (niet haaks), in ogenschouw wordt genomen, blijkt er wederom een zichtbaar verschil te zijn met de structuur van water (of bloed) blootgesteld aan elektromagnetische straling.

Hoogsensitief Voor Straling

Zoals al eerder is beschreven is de Aqua Aurora Vitaliser namelijk in staat om de structuur van water terug te brengen naar haar oorspronkelijke vorm door de negatieve trillingen van stoffen en zoals nu is gebleken ook de negatieve trillingen van straling te neutraliseren. Maar zelfs wanneer elektromagnetische straling uitgebannen wordt (wat zeer onwaarschijnlijk is gezien de grote economische belangen die op het spel staan), zal de Aqua Aurora Vitaliser van groot nut blijven omdat ook zonder de negatieve invloed van straling water van een dergelijke kwaliteit erg moeilijk te vinden is. Elektromagnetische Straling.

Hieronder vindt u dit Freiburger Appel, een initiatief van oktober 2002. Hierin luiden artsen de noodklok: De volksgezondheid komt zwaar in het geding door de steeds heftiger wordende straling (Elektromagnetische Straling). Daar moet nu een einde aan komen. In eerste instantie is het ondertekend door zo’n 100 artsen en professoren uit voornamelijk Duitsland.

Wat Je Kunt Doen Tegen Straling In Huis  Mobiele Telefoon En Gezondheid - emfhealthcard.com/nl/
Elektromagnetische Straling - EMF health kaartGsm Straling

Tevens steunen ruim 30 (Straling mobiele telefoon slecht voor gezondheid?). 000 mensen dit initiatief. Hoe krankzinnig is het dat de intensiteit van de stralingsbelasting steeds verder toeneemt. Grote zorgen maken we ons over de invoering van 5G. het is misdadig om geen rekening te houden met de gezondheid van alles wat leeft op deze aarde. We kunnen ons er alleen maar tegen wapenen door ons zelf zoveel mogelijk te beschermen tegen deze invloeden.

Is Straling Werkelijk Schadelijk En Hoe Kan Je Je Beschermen?

Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek: leer, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit) bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beïnvloeden zijn hartritmestoornissen hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie kanker zoals leukemie en hersentumoren Wij constateren bovendien een steeds talrijker optreden van verschillende, vaak bij patiënten ten onrechte als psychosomatische storing gediagnosticeerd als: hoofdpijn en migraine chronische vermoeidheid innerlijke onrust slapeloosheid en moeheid overdag oorsuizingen gevoeligheid voor infecties zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn om slechts een paar symptomen te noemen.

Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven, daar: te vaak constateren wij een opvallende opeenhoping van bepaalde ziektes in soortgelijke stralingsbelaste gebieden of wooneenheden, te vaak verbetert de ziekte of verdwijnen maanden- tot jarenlange klachten in relatief korte tijd na reduceren of verwijdering van een stralingsbelasting in de omgeving van de patiënten te vaak bevestigen ook bouwbiologische metingen buitengewone elektromagnetische stralingsintensiteiten ter plaatse van onze bevindingen - Straling van mobiele telefoons en zendmasten.

Ze versterken het risico van reeds bestaande chemische en milieu inwerkingen, belasten bovendien het immune afweersysteem en kunnen de tot nu toe compenserende tegen-regulatiemechanismen tot stilstand brengen. In gevaar zijn in het bijzonder zwangere vrouwen, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. Onze therapeutische bemoeienissen om de gezondheid weer te verbeteren blijven steeds vaker zonder gevolg.

Electrosmog Neutraliseren

Wat Je Kunt Doen Tegen Straling In Huis  De Gevaren Van Straling Electrosmog

Met het oog op deze verontrustende ontwikkeling zien wij ons verplicht, onze waarnemingen de openbaarheid mede te delen, speciaal nadat wij ervoeren dat duitse rechtbanken een gevaar van mobile telefonie als *zuiver hypothetisch* beschouwen (zie oordeel van het Bundesverfassungsgericht Karlsruhe en het Verwaltungsgerichtshof Mannheim van het voorjaar 2002). Wat wij in onze dagelijkse praktijk beleven en tegenkomen is allesbehalve hypothetisch! Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek, die in plaats van de bescherming van de bevolking voor de korte- en bijzonder de langeduurtermijn uitwerkingen van mobiele telefonie straling als maatstaf tot handelen te nemen, zich het dictaat van een reeds lang uitvoerig als gevaarlijk bekende technologie onderwerpt.

Wij laten ons niet langer zoethouden met allerlei, irreële onderzoeksresultaten, die zoals de ervaring leert vaak door de industrie beïnvloed wordt, terwijl bewijskrachtige onderzoeken genegeerd worden. Wij vinden het dringend noodzakelijk nu te handelen! Als artsen zijn wij bovenal advocaten van onze patiënten. In het belang van alle betrokkenen, waarvan het grondrecht op leven en lichamelijke ongedeerdheid momenteel op het spel worden gezet, doen wij een beroep op de verantwoordelijke in politiek en gezondheidszorg. Bescherming tegen straling mobiele telefoon.

Er zijn diverse producten op de markt waarmee we ons kunnen wapenen tegen deze gevaren. Ten eerste de Aqua Aurora Vitaliser. Zoals eerder al is uitgelegd kan deze Vitaliser de stralingsinvloeden weer herstellen zodat de invloed hiervan op uw lichaam sterk verminderd wordt. Ten tweede is er de Aqua Aurora Orgonstraler.

Bescherming Tegen Straling

Hierdoor kunnen virussen e. d. meer vat op ons krijgen. Dit kan hersteld worden met de orgonstraler. Meer informatie hierover is te vinden elders op deze website (zie Lucht en Elektromagnetische Straling). Ten derde is het mogelijk om stralingbeschermende maatregelen in de omgeving van zendmasten te treffen. Bescherming tegen 5g. Het is mogelijk stralingswerende isolatiematerialen aan te brengen op daken waar zendmasten staan.

Het onderstaande artikel is van Wim Kersten, medewerker Vereniging Milieudefensie. Het bevat enkele voorbeelden die de effecten van elektromagnetische straling weergeven en beschrijft zoals de titel al zegt hoe o. a. overheden lokaal, nationaal en internationaal omgaan met dit vraagstuk. In een magnetronoven worden gerechten verwarmd door middel van microgolven, een vorm van elektromagnetische straling. Harmonic Quantum resonsance technology.

Terwijl uit een grootschalig Zweeds onderzoek juist de omgekeerde conclusies rollen: meer leukemiegevallen, en geen grotere kans op hersentumoren. Alle deskundigen geven aan dat buiten 100 meter van een hoogspanningsleiding het effect op de gezondheid verwaarloosbaar is. De onenigheid gaat over het gebied binnen de 100 meter. De SEP (Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven), verantwoordelijk voor aanleg en beheer van de hoogspanningsverbindingen in Nederland, erkent het verschijnsel van elektromagnetische velden, maar stelt dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er nauwelijks effecten op de gezondheid van omwonenden zullen optreden.

Bescherming Tegen Elektromagnetische StralingHoeveel straling geeft een mobiele telefoon?

Elke mobiele telefoon zendt ongemerkt straling uit op verschillende frequenties. De sterkte van deze straling is echter door Europa aan banden gelegd en moet wettelijk onder de 2 Watt per kilogram lichaamsgewicht blijven.

Is gsm in broekzak gevaarlijk?

rofessor Devra Davis waarschuwt voor de gevaren van het toestel in je zak of beha te zetten. Ze heeft namelijk jarenlang de effecten van stralingen door gsm's bestudeerd. Zo kunnen de stralingen onder andere het DNA en de mannelijke vruchtbaarheid beschadigen.

Welke mobiele telefoon heeft de minste straling?

Van alle telefoons zijn de smartphones van Samsung te herkennen aan hun lage stralingsniveau in verhouding tot andere merken. Tevens zijn de Samsung Galaxy Note 8 en ZTE Axon Elite zijn naar voren gekomen als de telefoons met het laagste stralingsniveau.

Is een mobiel slecht voor je gezondheid?

De World Health Organization heeft aangegeven dat de straling van elektronische apparaten, dus niet alleen straling van je mobiele telefoon, slecht zijn voor het menselijk lichaam en de kans op kanker kunnen vergroten.

Hoe telefoon in broekzak?

"Kijk maar eens in de gebruiksaanwijzingen van je iPhone, daarin staat letterlijk het advies dat je dit beter niet doet. Een studie heeft namelijk aan het licht gebracht dat dit de botdichtheid in het bekken kan aantasten. Daarom kan het verstandig zijn je smartphone in een handtas en niet je broekzak te bewaren."

Welke soort straling gebruikt een smartphone?

Draadloze communicatie is mogelijk door het transport van informatie via radiofrequente elektromagnetische velden. Voor de mobiele telefoons is momenteel een frequentiegebied van 300kHz tot 3GHz in gebruik. De mobiele telefoon wordt ook steeds meer gebruikt voor allerlei toepassingen.

Wat is Sat waarde telefoon?

De stralingswaarde van je gsm-toestel wordt ook wel SAT-waarde (of SAR in het Engels, staat voor 'specific absorption rate') genoemd. Dit geeft aan hoeveel elektromagnetische energie er in het lichaam opgenomen wordt bij gebruik van het mobiele toestel.

Waarom is apparaten uitschakelen beter voor je gezondheid?

Verschillende recente studies tonen aan dat het licht dat de apparaten afgeven, het bioritme verstoort waardoor minder slaaphormonen (melatonine) worden aangemaakt, die maken dat men slaperig wordt, en meer cortisol dat u wakker houdt. Daardoor raken we later in slaap en slapen we ook minder diep.

Waarom het slecht is om op je telefoon te zitten voor het slapen gaan?

De led-technologie, die in huidige schermen van computers, laptops, tablets en smartphones zit, zendt meer blauw licht uit dan oudere beeldschermen. Dat dit blauwe licht invloed heeft op de biologische klok en zo de slaap kan verstoren, was al bekend.

Welke smartphone past in broekzak?

Wil je graag dat het toestel gemakkelijk in je broekzak past? Kies dan een kleine mobiele telefoon. Omdat telefoons tegenwoordig gemiddeld steeds groter worden, zijn de kleinste smartphones vaak oudere modellen. Vanwege de oudere specificaties zijn deze toestellen minder geschikt voor zware taken zoals gamen.

De SEP is meer bezorgd over storingen bij elektrische apparaten en de daaruit voortvloeiende schadeclaims. Alleen om redenen van zakelijkheid en veiligheid (zoals kabelbreuk) hanteert de SEP afstandsnormen: op een strook van 25 tot 40 meter aan weerszijden van de leiding mag in principe geen bebouwing plaatsvinden. Niettemin zijn er gemeenten die toch bouwvergunningen verlenen, zoals Odijk.

Navigation

Home